Ontevreden?

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn, hoor ik dat het liefst van u zelf. Middels een gesprek
hoop ik samen met u een oplossing te vinden. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een
beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht
van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen
met mijn beroepsvereniging de VIT (www.vit-therapeuten.nl). In navolging van deze wet ben
ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie; de SCAG, Stichting Complementaire en
Alternatieve Geneeswijzen onder nummer 11509 (www.scag.nl).