Groepstrajecten-1091x235

Yke van Dam Kinder-en jeugdtherapie  biedt naast individuele trajecten ook groepstrajecten aan.

Voor sommige kinderen is het fijn en wenselijk om in een groepje samen te werken aan dezelfde problematiek of hulpvraag. Kinderen vinden het prettig te ervaren dat zij niet de enige zijn die iets moeilijk vinden en hulp nodig hebben. Zij ervaren steun aan elkaar, maar kunnen ook leren van elkaar door samen te werken, elkaar te observeren en elkaar te helpen. Het werken in groepsverband geeft het kind de mogelijkheid om nieuwe geleerde vaardigheden direct te oefenen in een veilige omgeving.

Belangrijke thema’s voor groepstrajecten:

  • Sociale vaardigheden
  • Weerbaarheid
  • Faalangst
  • De overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs

Ik werk in kleine groepjes van gemiddeld 6 kinderen. Bij de groepssamenstelling houd ik rekening met de leeftijd van de kinderen en de hulpvraag.

Trainingspunt
Samen met Sylvia Lamme, tevens kinder- en jeugdtherapeut, heb ik Trainingspunt opgericht.
Wij geven de sociale competentie training van het Rots & Water Instituut. Daarnaast hebben wij trainingen opgezet voor het onderwijs, waarbij we deze basistraining combineren met o.a. groepsvorming, pestaanpak, weerbaarheid en sociale vaardigheden. Deze trainingen worden ook buiten schooltijd aangeboden.
Kinderen kunnen hier individueel voor worden aangemeld.