Werkwijze

Kennismaking
Ouders kunnen vrijblijvend een kennismakingsgesprek aanvragen.

Aanmelding
Wanneer u uw kind heeft aangemeld, ontvangt u een vragenlijst en wordt een intakegesprek gepland.
Er is geen verwijzing nodig om uw kind aan te melden voor therapie.

Intakegesprek
Het intakegesprek vindt plaats met beide ouders. Jongeren kunnen zelf ook bij dit gesprek aanwezig zijn.
We bespreken uw ervaringen met uw kind, de hulpvraag en wat uw verwachtingen zijn ten aanzien van de begeleiding. Na afloop van dit gesprek ontvangt u een behandelovereenkomst. In deze overeenkomst wordt de zakelijke informatie vastgelegd.

Onderzoeksfase
Deze fase bestaat uit 5 sessies met het kind. De eerste sessies staan in het teken van kennismaken, onderzoek en het opbouwen van een vertrouwensband. Samen met het kind verhelder ik het probleem.

Oudergesprek
Na 5 sessies met het kind vindt een oudergesprek plaats. We bespreken het proces en het verloop van de verdere therapie. Daarnaast bespreken wij hoe u als ouder, het proces van uw kind zo goed als mogelijk kunt ondersteunen. Inhoudelijke zaken vertel ik alleen met toestemming van het kind.

Behandelfase
Het aantal sessies dat volgt is afhankelijk van de behoefte van het kind en het verloop van het proces.
Deze sessies zijn gericht op het krijgen van inzicht in eigen kwaliteiten en vaardigheden, het ontdekken van grenzen en mogelijkheden en het oefenen van nieuw gedrag. In overleg met u en uw kind wordt besloten wanneer het traject wordt afgerond. Er wordt gestreefd naar kortdurende behandeling en de gemiddelde duur is 10 tot 15 sessies.

Afronding
De therapie wordt afgerond indien het kind controle heeft over het probleem. Er vindt een eindevaluatie plaats met het kind en de ouders. Tijdens het traject kan het wenselijk zijn om contact te leggen met andere personen, bijvoorbeeld de leerkracht. Dit gebeurt alleen in overleg met het kind en de ouders.